قالب وردپرس

کتاب گودبرداری و اجرای سازه به روش بالا-پایین (تاپ داون)

کتاب ” گودبرداری و اجرای سازه به روش بالا پایین (تاپ داون)” در زمینه یکی از روش‌های نوین گودبرداری و اجرای سازه به نام تاپ داون (Top-Down) تألیف گردید.

مزیت‌های اصلی این روش، شامل افزایش ایمنی، کاهش تغییر شکل ساختمان‌های مجاور و کاهش مسائل و مشکلات حقوقی پروژه‌های ساختمانی است.

در این روش فرایندهای طراحی و اجرا کاملاً به یکدیگر مرتبط هستند. به عبارت دیگر بخش مهمی از طراحی پروژه، متأثر از روش اجرا می‌باشد و همچنین شیوه و مراحل اجرا در طراحی پروژه بسیار اثرگذار است. بنابراین طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی به روش بالا-پایین نیازمند شناخت عمیق و تجربه بالای عوامل مختلف است. در این کتاب مباحث طراحی و اجرا به طور مفصل برای خوانندگان تشریح شده است. به علاوه تجربیات شرکت CFT IRAN و مطالعات موردی پروژه‌های مطرح داخلی و خارجی در فصلی از کتاب معرفی شده‌اند. همچنین بخش ایمنی و پایش رویکردی در کتاب، به‌طور ویژه می‌تواند مورد حمایت سازمان‌های نظارتی همچون سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار گیرد.

در تألیف کتاب حاضر، تیم مؤلف متشکل از متخصصین سازه و ژئوتکنیک در شرکت CFT IRAN، مهندسین مشاور هندسه پارس و سایر متخصصین، تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا اثری در خور شأن جامعه مهندسی کشور تدوین گردد.

کتاب گودبرداری به روش بالا-پایین (تاپ داون)

کتاب گودبرداری به روش بالا-پایین (تاپ داون)

در فصل اول به اختصار، انواع روش‌های گودبرداری تشریح می‌شود. در فصل دوم گودبرداری به روش تاپ داون معرفی می‌شود و در فصل سوم نیز مراحل اجرای این روش تشریح می‌گردد.در ادامه، در فصل چهارم نحوه تحلیل و طراحی به روش تاپ داون نیز مورد بحث قرار میگرد. به‌منظور درک کامل موضوع، در فصل پنجم نمونه‌های متعددی از مطالعات موردی در این حوزه به دقت بررسی می‌گردد. در نهایت در فصل ششم، مسائل مربوط به ایمنی و پایش در روش تاپ داون بررسی می‌شود.